Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

nieme-kino
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk
Reposted fromcountingme countingme viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
Piłam, bo chciałam utopić swoje smutki, ale teraz te cholerstwa nauczyły się pływać.
— Frida Kahlo
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
To jest najważniejszy wymóg Twojej sfałszowanej psychiki, karmiącej się ilością zjadanych kalorii.
— @risksomething
Reposted frombasoerxia basoerxia
nieme-kino
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
4149 9894
Reposted fromcountingme countingme viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
„- Zostań jeszcze, porozmawiamy - powiedziałam. Ale chyba zbyt cicho. Zbyt nieśmiało. Ostatecznie jak inaczej można wypowiadać marzenia.”
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted fromcytaty cytaty viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
7431 4d3e
Reposted fromfeliscatus feliscatus viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
4453 e475 500
I
Reposted fromdiscort discort viabasoerxia basoerxia
nieme-kino
Na początku i końcu jest milczenie. Pośrodku stoimy my, przerażeni, i krzyczymy, z ciszy w ciszę.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viabasoerxia basoerxia

December 13 2012

nieme-kino
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— and not only once I bet.
nieme-kino
Czasem bywa, że jeszcze przed śniadaniem wierzę w sześć absolutnie niemożliwych rzeczy
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viakredka kredka
nieme-kino
5266 ab54
Reposted frombanita banita
nieme-kino
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaaksamitt aksamitt
nieme-kino
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Exposure
Reposted fromtoobad toobad viaaksamitt aksamitt
nieme-kino
Jak już ginąć, to świadomie.
— Stanisław ignacy Witkiewicz, Pożegnanie Jesieni
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaaksamitt aksamitt
nieme-kino
największy błąd jaki można popełnić, to pozwolić niektórym ludziom pozostać w naszym życiu dłużej, niż na to zasługują.
Reposted fromlabellavita labellavita viaaksamitt aksamitt
nieme-kino

Pachniesz moją przyszłością

Reposted fromslodziak slodziak viaaksamitt aksamitt

December 12 2012

nieme-kino
Niektóre piosenki bolą tak mocno, że słuchając ich, chce się płakać.
Reposted fromboli boli viapsycha psycha
nieme-kino
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
nieme-kino

I widzę w twojej twarzy że ktoś cię wcześniej mocno zranił.

— Dobry masz ten wzrok ...
Reposted fromzenibyja zenibyja viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl